کد خبر 30302

بانک پارسیان افزایش سرمایه 260 درصدی را در هیئت مدیره تصویب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، افزایش سرمایه 260 درصدی بانک پارسیان تصویب شده و در انتظار موافقت بانک مرکزی و سازمان بورس است.

با این افزایش، سرمایه ی "وپارس" به حدود 8553 میلیارد تومان ارتقا خواهد یافت.

وپارس

ارسال نظر

تازه ها