کد خبر 30283

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد و به نقل از شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو)، خرید پله ای در نماد حفاری در محدوده 320 و 350 تومان طبق نمودار زیر پیشنهاد می شود. 
بر اساس این گزارش حد ضرر سهم  300 تومان است. 

حفاری

حفاری2http://emaco.pro/

ارسال نظر

تازه ها