کد خبر 29766

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد و به نقل از مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو)، همانطور که در نمودار مشاهده می شود هدف اول سهم در کوتاه مدت 3550 ریال و در هدف دوم در میان مدت 4600 ریال است. حد ضرر سهم حد ضرر 275 تومان است. گفتنی است مقاومت سهم در محدوده 2750 ریال است.

غشهداب

غشهداب1

http://emaco.pro/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها