کد خبر 29523

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، پتروشیمی مارون در مجموع هفت ماهه ابتدایی امسال 3936 میلیاردتومان از فروش محصولات درآمد به دست آورده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 39 درصد افزایش را نشان می دهد. درآمد مهرماه این شرکت 906 میلیاردتومان بوده که نسبت به شهریور رشد قابل توجه 91 درصدی را نمایان می کند.  افزایش در نرخ فروش محصولات پتروشیمی عامل رشد قابل توجه درآمد شهریور بوده است. 

مارون

 

ارسال نظر

تازه ها