کد خبر 27931

با اقتصاد بررسی می کند

عرضه اولیه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس در نماد "زپارس" روز دوشنبه 23 مهرماه همزمان با یک عرضه اولیه دیگر که در بازار فرابورس انجام می شود، صورت خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، 10 درصد از کل سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس روز دوشنبه 23 مهرماه در بخش زراعت و خدمات وابسته و گروه و طبقه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته در فهرست نرخ های بازار دوم در نماد "زپارس" برای اولین بار عرضه و کشف قیمت خواهد شد.

در این عرضه اولیه به هر کد حقیقی یا حقوقی 300 سهم در کف قیمتی 320 و سقف قیمتی 350 تومان تعلق خواهد گرفت در نتیجه حداکثر نقدینگی لازم برای شرکت در این عرضه اولیه 105 هزار تومان برآورد می گردد.

سهامداران عمده

39 درصد از سهام "زپارس" را کشت و صنعت و دامپروری مغان، 39 درصد سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و 20 درصد از آن را شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) دارا هستند.

درباره سهامداران عمده

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان پس از انقلاب اسلامی به منظور بهره برداری از اراضی عمران نشده دشت مغان که در اختیار آن قرار داده شد، تاسیس گردید پس از آن، شرکت کشت و صنعت مغان در سال 1366 با مشارکت بانک ملی ایران کشت و صنعت و دامپروری پارس را با سرمایه 5 میلیارد و 300 میلیون تومان به منظور عمران اراضی از طریق تامین، انتقال و توزیع آب، اجرای پروژه های تبدیل و تکمیل محصولات زراعی و دامی، بالابردن میزان اشتغال مفید و مولد در منطقه محروم و استفاده از سرمایه های مردمی بانک های کشور به جای منابع صرفا دولتی، تاسیس نمود.

نکته حائز اهمیت پیرامون کشت و صنعت مغان سخنان چند وقت پیش مسعود پزشکیان درخصوص فروش این مجتمع بود، وی بیان نموده بود که خریدار کشت و صنعت مغان این مجموعه را با حدود 60 کیلومتر زمین به ارزش کم و به اصطلاح "ثمن بخس" خریده است، هم چنین خریدار این مجتمع را فردی ورشکسته دانسته که توانایی پرداخت مالیات خود را ندارد!

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامدار عمده سهم هایی از جمله "سیدکو"، "شاراک"، "وبشهر"، "وتوسم"، "بترانس"، "پکرمان"، "شفا"، "ثمسکن" و "شدوص" نیز به شمار می رود.

شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا نیز مالک 72 درصد از "شفا" و 3 درصد از "ونوین" است.

بررسی فعالیت ها و عملکرد "زپارس"

گزارش های فعالیت ماهانه "زپارس" در سال 97 نشان می دهد این شرکت در شش ماهه گذشته به صورتی که در نمودار زیر آورده شده درآمد به دست آورده و همان گونه که مشخص است بیشترین درآمد نیز در خرداد ماه نصیب شرکت شده که ناشی از افزایش تنوع در فروش محصولات بوده است.  

زپارس

اما آخرین صورت مالی منتشر شده، صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 با سرمایه 32 میلیارد 534 میلیون تومان است که در ترازنامه آن رقم 107 میلیارد تومان برای دارایی های جاری و 91 میلیارد تومان برای بدهی های جاری خودنمایی می کند. در سمت بدهی ها، تسهیلات مالی با افزایش 90 درصدی از 5 میلیارد تومان در پایان سال مالی گذشته یعنی 30آذر 96 به 10 میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده وام 5 میلیارد تومانی در این دوره می باشد. برآورد شرکت از رقم تسهیلات مالی تا پایان سال مالی حدود 9 میلیارد تومان است که به منظور تامین وسایل مورد نیاز بخش کشاورزی لازم است.

صورت سود و زیان که بخش هایی از آن به صورت نمودار در ادامه آورده شده است، افزایش 74 درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد، این افزایش هزینه های مالی را نیز با رشد 57 درصدی رو به رو کرده و از 846 میلیون تومان به بیش از 1 میلیارد تومان رسانده که با توجه به رقم درآمدی امری طبیعی تلقی می شود. سود خالص به دست آمده در این دوره حدود 10 میلیارد تومان می باشد و در مقایسه با رقم 7 میلیارد تومان در شش ماهه سال گذشته 33 درصد افزایش داشته است. اما سود انباشته در پایان دوره افزایش چندانی پیدا نکرده است و حوالی 10 میلیارد تومان گزارش شده است. در پایان صورت سود و زیان، سود خالص برای هر سهم معادل 299 ریال منظور گردیده که رشد 33 درصدی را نسبت به رقم 225 ریال سال 96 نشان می دهد.  

زپارس1روند فروش شرکت در 5 سال اخیر از سال 92صعودی طی شده است و با توجه به این که در نمودار زیر مبلغ فروش تنها برای 6 ماه سال 97 معادل 42 میلیارد تومان آورده شده است پیش بینی می گردد با توجه به اعلام شرکت مبنی بر این که در شش ماه دوم سال مالی افزایش نرخ محصولات به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و مواد اولیه رخ خواهد داد، لطمه ای به حرکت صعودی کسب درآمد وارد نشود، این روند ادامه یافته و در پایان سال مالی درآمد سال 97 "زپارس" بیش از  68 میلیارد تومانی باشد که در سال 96 به دست آمده است.

روند-فروش

 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها