کد خبر 27903

یک فعال بازار سرمایه گفت: بازار در هر حال خود را با وضعیت موجود تطبیق می دهد ولی عوامل و ریسک های موجود نیز خواه ناخواه چه از بعد روانی و چه به لحاظ رفتار سهامدار، حداقل در کوتاه مدت تاثیرات خود را نشان خواهد داد، هرچند در روزهای بعد با تعدیل این رفتارها بازار هم به نقطه اصلی خود برمی گردد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، مدیرعامل یک شرکت سرمایه گذاری، سهام را در شرایط فعلی ارزنده ترین کالا در تمامی بازارها دانست.

جواد عشقی نژاد، در پاسخ به این سوال که تغییرات نرخ ارز و انتشار گزارش های ماهانه و فصلی چه تاثیری بر حرکت بنیادی بازار دارد، گفت: به طور قطع تاثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه همچنان باقی است؛ به تبع آن همه شرکت ها می توانند منافع حاصل از این تغییرات را در سودآوری و به تبع آن در قیمت هر سهم در بازار ببینند که البته این رخداد در گزارش های 6 ماهه شرکت ها هم کاملا مشهود است. البته این موضوع در خصوص شرکت هایی که از نظر تامین مواد اولیه 100 درصد ارزی باشند و قیمت گذاری های کنترلی در داخل داشته باشند، متفاوت است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با بررسی های بنیادین مشاهده می شود که سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این روزها در مقایسه با سایر بازارها بسیار ارزان بوده و در هر حال ارزندگی دارد. البته ممکن است برخی صنایع با مشکلاتی مواجه باشند که حضور شرکت ها در بازار سرمایه آن را جبران خواهد کرد.

وی در عین حال با بیان اینکه نمی توان از ریسک های ناشی از تحریم چشم پوشی کرد، گفت: البته برنامه ریزی ها و تجربیات ناشی از تحریم های گذشته، ما را برای بهبود وضعیت موجود و مقابله با تحریم های آتی آماده تر کرده و به طور قطع با اندوختن این تجربه، شرکت ها راهی برای عبور از این شرایط طراحی کرده اند .

مدیرعامل سابق سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت دارایی بانک ها و صندوق های بازنشستگی و راه های پیش رو برای تعیین تکلیف آن در این شرایط گفت: صندوق های بازنشستگی نیاز به تامین مالی دارند. از طرفی از منظر عرضه کننده، بخشی از دارایی های بانک ها و صندوق های بازنشستگی، دارایی های کم بازده نسبت به بهای تمام شده سرمایه ای است. پس خروج از این دارایی ها و تطبیق آن با دستورالعمل های بانک مرکزی و حاکمیت در اولین فرصت ضروری است.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطر نشان کرد: از منظر اقتصاد کلان، حجم نقدینگی، عطش بازار برای خرید کالا و حفظ سرمایه و در نهایت تمایل به بازدهی بیشتر در بازارهای مختلف، توجه نقدینگی را به بازار سرمایه جلب کرده است. در نتیجه، می توان گفت که تبدیل و انتقال مالکیت این شرکت ها به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی با هدف های انتفاعی و مدیریتی، گزینه بسیار مناسبی برای انتخاب خواهد بود .

منبع: سنا

ارسال نظر

تازه ها