کد خبر 27883

در روز جاری طبق قانونی که قبلا برای بازار سرمایه تصویب شده بود شرکت هایی که مجمع فوق العاده برای انتخاب اعضای هیئت مدیره را پیش رو دارند، در زمان بازگشایی باید نمادها با دامنه نوسان 5 درصد مورد بازگشایی قرار گیرند.

به گزارش پایگاه خبری  با اقتصاد، مهدی ساسانی کارشناس بازار سرمایه طی یک گفت و گو در خصوص انجام مغایرت هایی در نحوه بازگشایی نماد دو شرکت اظهار داشت: هفته گذشته بانک سینا و شرکت کمباین سازی اراک برای انتخاب اعضای هیئت مدیره نمادشان متوقف شد. 

وی در ادامه گفت: طی معاملات روز جاری براساس یک قانون نانوشته نماد بانک سینا بازگشایی شد و این قانون نانوشته برای این نماد اعمال شد به این صورت که نماد به نحوی بازگشایی شد که گویی برای شفاف سازی بالای 20 درصد متوقف شده بود. به این صورت که ابتدا با یک قیمت 5 درصدی همراه شد سپس مجددا دامنه نوسان 5 درصد دیگر افزایش پیدا کرد. 

این فعال بازار سهام در همین راستا افزود:  احتمالا اگر از ناظرین بازار هم  در این خصوص سوال شود مدعی هستند که از ماده 22 استفاده شده است. در صورتی که ماده 22 برای شرکت هایی که مجمع فوف العاده دارند نباید اجرا شود. 

مهدی ساسانی گفت: با فرض اجراشدن ماده 22 در این نماد، چطور باید تنها برای یک شرکت اجرایی شود؟ یعنی قانون در آن واحد برای دو شرکت که همزمان بازگشایی شدند، برای یکی اجرا و برای دیگری اجرا نشده است. 

وی در همین خصوص بیان داشت: نکته دیگر این است که زمانی که می گوییم نظارت بر بازار باید بیشتر باشد اما شاهدیم که با کمک حقوقی ها سهم را ابتدا در منفی 5 سپس در منفی 10 مچ می کنند، این اگر دستکاری قیمت نیست، پس چیست؟ یعنی تعمد برای ایجاد ترس و هیجان سمت فروش در شرایطی که بازار نیازمند تعادل و حمایت است. 

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ما انتظار نداریم که این قانون برای شرکت دوم اعمال شود، اما برای نماد اول هم اجرای این قانون اشتباه بود.

 

ارسال نظر

تازه ها