کد خبر 27844

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد و به نقل از شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو)، هدف اول سهم با دید میان مدت 3000 ریال و در هدف دوم 3600 ریال (بازدهی 67 درصدی) است. 

همچنین مقاومت اول سهم در کوتاه مدت 2450 ریال می باشد. گفتنی است حمایت اول سهم نیز 2000 ریال و حمایت دوم  1800 ریال در کوتاه مدت است. 

خشرق

ارسال نظر

تازه ها