کد خبر 26124

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، گروه صنعتی بارز در روز جاری گزارش عملکرد مربوط به یک ماهه آخر تابستان را در سامانه کدال منتشر کرد. 
بر اساس این گزارش در دوره ی شش ماهه منتهی به شهریور 97، مبلغ فروش خود را با افزایش 14 درصدی نسبت به نیمه نخست سال قبل به  5 هزار میلیارد ریال رسانده است. محصولات اصلی شرکت تایر رادیال و بایاس است که در سال مالی 96 سهم این دو محصول از مبلغ فروش شرکت به ترتیب 67 و 28 درصد بوده است.

در نیمه نخست امسال پکرمان مقدار فروش تایر رادیال و بایاس را به 23.6 و 13.3 هزار تن رسانده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 4 درصد کاهش و 5 درصد افزایش را تجربه کرده است. میانگین نرخ فروش این دو محصول هم در این دوره به ازای هر تن 133 و 121 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 10 درصد افزایش و 21 درصد افزایش را تجربه کرده است. با این حال نگاهی به نرخ های فروش شهریور ماه خالی از لطف نیست، برای مثال در این ماه پکرمان هر تن تایر رادیال و بایاس را به ترتیب 143 و 135 میلیون ریال فروخته است که نسبت به مرداد ماه به ترتیب افزایش 1 و 3 درصدی را تجربه کرده است.

پکرمان

ارسال نظر

تازه ها