کد خبر 25129

امروز در حالی که سهام "ونوین" تا سقف حد مجاز روزانه رشد کرد، صورت های مالی یک ساله منتهی به پایان اسفند ماه این شرکت نیز منتشر شد. در گزارش یک ساله شاهد آن بودیم که زیان سال گذشته شرکت با رشد مطلوب به سود تبدیل شده است و اقتصاد نوین در جهت سودآوری بیشتر در حال حرکت است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بانک اقتصاد نوین صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 را منتشر نموده است.

تا پایان دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29  شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت) 9.49 %، شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر ایران 8.74%، شرکت بهپخش 8.73%، شرکت تامین مسکن جوانان 8.52%، شرکت نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)6.78 %، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(وصنا) 6.76 % و شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس 6.57 %، از جمله مهم ترین سهامداران عمده بانک اقتصاد نوین به شمار می روند. "ثنوسا" و "وساخت" دو سهامدار عمده ای هستند که این روزها مورد توجه بازار قرار گرفته اند و پیش بینی ها از سودآوری آن ها تا پایان سال جاری حکایت می کند. 

سایر سهامداران عمده شرکت به شرح جدول ذیل است:

سهامداران ونوین

سود سال 96

سود خالص بانک اقتصاد نوین طی سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود 855 درصدی را نشان می دهد در سال 95 شرکت 11 میلیارد تومان زیان داشته است که در سال 96 به سود خالص 82 میلیارد تومانی رسیده است.

زیان انباشته در دوره منتهی به سال 95 معادل 38 میلیارد تومان گزارش شده بود که این رقم در سال 96 به سود 32 میلیارد تومانی تبدیل شده است. 

سودآوری سال 96

درآمدهای مشاع 

درآمدهای مشاع در سال مالی منتهی به اسفند 96 کاهش 11 درصدی داشته و به رقم 4891 میلیارد تومان رسیده است. جدولی که در ادامه آمده است میزان درآمدهای مشاع اقتصاد نوین در سال 96 را نشان می دهد. سود تسهیلات اعطایی که 92 درصد درآمد مشاع را شامل می شود 11 درصد کاهش داشته و عامل اصلی در کاهش درآمدهای مشاع نیز همین مورد است.

درآمدهای مشاع

سود حاصل شده از سرمایه گذاری ها

اقتصاد نوین از مجموع سرمایه گذاری هایی که انجام داده حدود 317 میلیارد تومان سود به دست آورده که نسبت به دوره قبل 40 درصد افزایش را نشان می دهد؛ از این میزان افزایش سود 22 میلیارد تومانی که مربوط به سود حاصل از شرکت های بورسی بوده 30 درصد کم شده است در نتیجه عمده افزایش سود از محل شرکت های غیر بورسی حاصل شده است.

سود حاصل از سرمایه گذاری

سود سپرده های سرمایه گذاری

سود سپرده های سرمایه گذاری طی سال مالی منتهی به اسفند 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد کاهش را نشان می دهد. میانگین سپرده گذاری بانک در بازار بین بانکی در سال 96 معادل 88 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم سپرده سال قبل 113 درصد کاهش داشته است. این عمل در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی درخصوص رعایت نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری انجام شده که به دنبال رغایت این دستورالعمل بخشی از منابع بانک خارج و رقم سپرده ها کاهش یافته است.

درآمدهای غیر مشاع

به دلیل افزایش درآمد حاصل از نتیجه معاملات ارزی و درآمد کارمزد دریافتی، درآمدهای غیر مشاع بانک 45 درصد رشد پیدا کرده است که درآمد حاصل از هر کدام به تفکیک در جدول ذیل قابل مشاهده است.

درآمد غیرمشاع

هزینه ها

هزینه ها در این دوره مشابه هزینه های سال گذشته بوده است و رقم آن 1071 میلیارد تومان بوده است.

هزینهچ

سپرده ها

مانده کل سپرده های بانک در پایان سال 1396 نسبت به سال قبل 6 درصد کاهش پیدا کرده است که عمدتا به دلیل کاهش 5 درصدی مانده سپرده های اشخاص در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن می باشد.

بیشترین حجم سپرده های اشخاص را سپرده های بلند مدت یک ساله تشکیل می دهد و بیشترین کاهش سپرده های سرمایه گذاری ریالی اشخاص مربوط به سپرده های کوتاه مدت ویژه می باشد که به دلیل ابلاغ بانک مرکزی درخصوص عدم تمدید و یا افتتاح این نوع سپرده ها می باشد.

سپرده ها

دارایی های ثابت

 با توجه به الزامات بانک مرکزی مبنی بر کاهش دارایی ها، بانک اقتصاد نوین در سال 96 اقدام چشمگیری در راستای افزایش اموال ننموده است و دلیل عمده کاهش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود بانک مربوط به فروش ساختمان مرکزی در حال ساخت واقع در منطقه 22 می باشد.

دارایی های نامشهود 491 میلیارد تومان و دارایی ثابت مشهود 501 میلیارد تومان گزارش شده که به ترتیب 11 و 8 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال 95 کاهش داشته اند.

دارایی بانک

ارسال نظر

تازه ها