کد خبر 25087

پتروشیمی فن آوران با مالکیت 16 درصدی در پتروشیمی مرجان جزییاتی از این طرح تازه به بهره بردرای رسیده را عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، پتروشیمی فن آوران جزییاتی را از پتروشیمی مرجان بیان کرد:

1-پروژه پتروشیمی مرجان در منطقه ویژه اقتصادی پارس در سال 90 شروع شده و طبق نامه جناب آقای بیگی مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی مرجان در تاریخ 97/5/25 به بهره برداری رسید.

2-هدف از اجرای پروژه پتروشیمی مرجان، تولید 1,650,000 تن متانول در سال است. خوراک این واحد 1,500,000 نرمال مترمکعب گاز طبیعی، 960 هزار تن اکسیژن و 1.120 تن آب DM درسال می باشد که طبق قرارداد منعقده از پتروشیمی دماوند تامین می نماید.

3-کل هزینه سرمایه گذاری برای طراحی، ساخت و بهره برداری از این طرح حدود 465 میلیون یورو و 5500 میلیارد ریال بوده که کل منابع از محل آورده سرمایه گذاران بخش خصوصی تامین شده است.

4-با توجه به مشکلات تامین منابع مالی، شرکت پتروشیمی مرجان نسبت به عقد قرارداد پیش فروش محصول با شرکت SPG اقدام نموده و مقرر گردیده به طور متوسط ماهانه 80,000 تن محصول متانول به شرکت مذکور با نرخ روز (سایت PLATTS ICIS) تحویل گردد.

5-پتروشیمی مرجان طبق قرارداد منعقده، سرویس های جانبی مورد نیاز خود را از پتروشیمی دماوند تامین می کند. مشخصات و میزان مصرف سرویس های جانبی به شرح جدول ذیل می باشد:

** پس از راه اندازی و تثبیت شرایط عملیاتی واحد سالانه حدود 800 هزار تن بخار در ظرفیت طراحی به پتروشیمی دماوند برگشت داده می شود. ( بخار صادراتی)

6-در حال حاضر با عنایت به ماهیت تولید شرکت های پتروشیمی، میانگین تولید روزانه شرکت پتروشیمی مرجان حدود 70 درصد ظرفیت اسمی می باشد و انتظار می رود ظرف مدتی حدود 3 تا 6 ماه به تدریج به ظرفیت پایدار تولید برسد.

7-نقدینگی سود حاصل از فعالیت آزمایشی و متعاقب آن ظرفیت کامل تولیدی شرکت در سال های اولیه صرف بازپرداخت وام های ارزی و ریالی و عمدتا افزایش سرمایه شرکت به دلیل ثبت دارایی های بلندمدت خواهد شد و حصه نقدی قابل ملاحظه ای متصور نخواهد بود.

در خاتمه خاطرنشان می نماید با توجه به شناسایی سود نقدی سال 97 سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی مرجان در سال مالی بعد، سود سال 97 شرکت مذکور بر سود سال جاری این شرکت اثری نداشته و انتظار می رود اثر عایدات حاصل از سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی مرجان در سال های آتی چیزی حدود 15 تا 20 درصد از سود این شرکت را تشکیل بدهد.

 

ارسال نظر

تازه ها