کد خبر 24983

سمات اعلام کرد

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا)، ایران خودرو(خودرو) وتوسعه معادن روی ایران (کروی) سه شرکت برتر از منظر تعداد سهامدار در بورس به شمار می روند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 238 هزار و 153 سهامدار درپایان مرداد 97 در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 137هزار و787 سهامدار و توسعه معادن روی ایران  با 122 هزار و 969 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، سایپا، بانک انصار، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وسرمایه گذاری در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با  484 هزار و 970 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه  با 302هزار و 933 سهامدار و بانک دی با 176 هزار و 593 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، بیمه حکمت صبا، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران ،شرکت اعتباری ثامن و بانک حکمت ایرانیان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

لازم به ذکر است، این تعداد سهامدار بورسی و فرابورسی بدون در نظر گرفتن سهام وثیقه گروهی (کارکنان) در این گزارش لحاظ شده است. 

 

منبع:روابط عمومی سمات 

ارسال نظر

تازه ها