کد خبر 24933

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت مارگارین زیان تقریبی 15 میلیارد تومانی در پیش بینی های قبلی را به 8 میلیارد تومان کاهش داد. علت این کاهش سنگین در زیان پیش بینی شده شرکت موارد زیر بیان شده است:

1-در بودجه تعدیلی 17 درصد افزایش نرخ فروش از 19 شهریور تا پایان سال مالی لحاظ گردیده است.

2-تخفیفات مورد نیاز فروش بر اساس شرایط بازار و کانال های پخش لحاظ و برنامه شرکت جهت کاهش تخفیفات در ماه های پایانی سال مالی می باشد.

3-با توجه به اینکه در مرداد ماه صادرات روغن نباتی ممنوع شده است، در پیش بینی بودجه تعدیلی مقدار آن به فروش داخلی اضافه گردیده است.

4-تامین مواد اولیه روغن خام به جز روغن کلزا به طور کامل از محل واردات فرض گردیده است.

5-نرخ روغن خام بر اساس نرخ های جهانی در شهریور ماه 1397 در بودجه لحاظ شده است.

6-نرخ ارز خرید روغن خام و ورق حلب بر اساس دلار 42،000 ریال و نرخ ارز خرید سایر مواد بسته بندی و شیمیایی بر اساس دلار بازار ثانویه در نظر گرفته شده است.

7-هزینه های عملیاتی و اداری و فروش بر اساس اطلاعات واقعی 8 ماهه اول به طور متوسط و با افزایش تورم سالیانه در نظر گرفته شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها