کد خبر 24689

گزارش فعالیت آلومینیوم ایران تا پایان مرداد نشان می دهد با وجود این که مقدار فروش 5 ماهه شرکت در این مدت مشابه همان مقداری است که در مدت مشابه سال گذشته به فروش رفته است درآمد "فایرا" به دلیل افزایش نرخ های فروش افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، آلومینیوم ایران (فایرا) طی مرداد توانسته است 109 میلیارد تومان از محصولات را به فروش رساندکه این رقم 16 درصد کمتر از مدت مشابه در سال قبل است. با توجه به افزایش نرخ فروش با وجود این که مقدار فروش 5 ماهه امسال یعنی 72 هزار تن محصول مشابه سال قبل بوده است اما درآمد حاصل از آن 53 درصد افزایش یافته و 835 میلیارد تومان گزارش شده است.

نرخ فروش شمش خالص صادراتی "فایرا" بر اساس نرخ دلار آزاد و قیمت جهانی آلومینیوم محاسبه شده و بر اساس آن شمش بیلت 7 و شمش آلومینیوم 13 درصد بالاتر قیمت گذاری می شوند.  

آلومینیوم ایران 40 درصد از فروش شرکت را به صورت شمش خالص به خارج صادر می کند و 37 درصد آن را در داخل به فروش می رساند. شمش آلیاژی و شمش بیلت نیز به ترتیب 13 و 10 درصد از میزان فروش را به خود اختصاص می دهند. نرخ فروش شمش داخلی در مرداد 11 میلیون و 200 هزار تومان بوده است اما میانگین نرخ فروش شمش صادراتی 17 میلیون و 100 هزار تومان عنوان شده که این رقم به نسبت تیرماه رشد 84 درصدی را نشان می دهد؛ در تیرماه فروش صادراتی 9 میلیون و 300 هزار تومان به ازای هر تن گزارش شده بود.

ارسال نظر

تازه ها