کد خبر 22091

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در تاریخ 4 شهریور در راستای فراخوان عمومی صورت گرفته و پیرو صورتجلسه کمیته فروش، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد نسبت به واگذاری 47.83 درصد سهام تحت مالکیت خود در شرکت ارج به همراه قدر السهم شرکت مدیریتی توسعه کشت وصنعت ملی جمعا معادل 65.28 درصد کل سرمایه شرکت ارج را به صورت یکجا و نقد طبق شرایط اعلامی به انضمام عرصه واعیان دو قطعه زمین متعلق به شـرکت سـرمایه گذاری گروه توسعه ملی در محل کارخانه شرکت مذکور به صورت نقد و یا ضمانت نامه بانکی معتبر با سررسید حداکثر شش ماهه طبق شرایط اعلامی اقدام نماید .لازم به ذکر است در صورت تحقق فروش مراتب و آثار مالی مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد .

دنیای اقتصاد (2)

 

ارسال نظر

تازه ها