کد خبر 22037

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت بهساز مشارکت های ملت به نمایندگی از طرف بانک ملت و شرکت های ساختمانی بانک ملت و چاپ بانک ملت در نظر دارد تعداد 25,500,011 سهم یک هزار ریالی با نام شرکت تولیدی قند و تصفیه شکر اهواز واقع در اهواز کیلومتر 14 جاده دغاغله را براساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به صورت نقد و اقساط و به بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین مدت بازپرداخت بخش اقساطی به فروش برساند.

download

ارسال نظر

تازه ها