کد خبر 21984

شرکت همکاران سیستم (سیستم) افزایش سرمایه از مبلغ 95 به 120 میلیارد تومان را نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 3 مرداد شرکت همکاران سیستم افزایش سرمایه از مبلغ 95 میلیارد تومان به 120 میلیارد تومان از محل سود انباشته را در تاریخ 15 مرداد نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رساند.

 

ارسال نظر

تازه ها