کد خبر 21622

رقم آثار ارسالی نشان می دهد؛

آثار ارسال شده به دومین جشنواره بورس و رسانه 704 اثر در قالب های مکتوب، دیداری و شنیداری بوده است در حالی که در دوره اول تعداد آثار ارسالی 500 اثر بوده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، مهلت ارسال آثار دومین جشنواره بورس و رسانه به پایان رسید.

دبیرخانه ستاد برگزاری دومین جشنواره بورس و رسانه اعلام کرد در این دوره از نظر تعداد اثر و افراد شرکت کننده رشد قابل ملاحظه ای را شاهد بودیم.

بر اساس این گزارش، تا آخرین روز فراخوان، 190 نفر از همکاران رسانه‌ای سراسر کشور، 704 اثر در قالب‌های مکتوب، دیداری و شنیداری را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند. این آمار درحالی حاصل شده که در نخستین دوره این رقابت، 120 نفر از همکاران رسانه‌ای بازار سرمایه، حدود 500 اثر را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده بودند.

از میان آثار دریافت شده، 125 اثر دیداری و شنیداری و مابقی آثار در قالب مکتوب ارائه شده است.

بر این اساس، جشنواره بورس و رسانه در دومین ایستگاه خود شاهد رشد چشمگیر کیفی و کمی آثار بوده است.

ارسال نظر

تازه ها