کد خبر 19501

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، موسسه اعتباری کوثر در خصوص پیش بینی سود خالص دست به شفا سازی زد. این موسسه اعلام کرد:

نظر به عدم افزایش منابع بانک و محدودیت های تعیین شده در خصوص خروج از بنگاه داری و عدم وجود امکان نرخ گذاری تسهیلات متناسب با بهای تمام شده منابع عملاً دستیابی به سود پیش بینی شده برای عملکرد منتهی به 29/12/1396 امکانپذیر نگردید لذا سود مذکور به مبلغ اعلامی کاهش یافته است .

1-مانده مطالبات از دولت ناشی از حسابهای دریافتنی مربوط به فروش برق نیروگاه های تملیکی به شرکت مدیریت شبکه برق می باشد رقم عمده مبلغ مذکور، مربوط به سنوات گذشته می باشد که در اطلاعات 9 ماهه در سرفصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از دولت طبقه بندی گردید . در پایان سال نظر به الزام طبقه بندی در سرفصل مجزا در سرفصل مطالبات از دولت طبقه بندی گردیده است .

2-نظر به اینکه هزینه مالی در بانک ها ناشی از سپرده پذیری از سایر بانکها میباشد مطابق آخرین استانداردهای گزارشگری IFRS بابت مبالغ سپرده گذاری بانکها در سرفصل سپرده های دریافتی طبقه بندی و متقابلاً هزینه مربوط در سرفصل سود پرداختی شناسایی گردیده است .

3-کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمدتا از بابت برگشت قسمتی از ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در محاسبات پایان سال بوده است.

4-نظر به وجود درآمدهای معاف از مالیات درصورت سود و زیان هیچگونه مالیاتی برای سال 96 محاسبه نگردیده است

5-افزایش عمده در سرفصل سایر درآمدها و هزینه ها ناشی از افزایش سود حاصل از فروش دارایی های ثابت در سه ماهه چهارم می باشد.

وکوثر

ارسال نظر

تازه ها