کد خبر 19484

مدیر نظارت بر بورس ها و بازاراهای سازمان بورس و اوراق بهادار؛

محسن خدابخش طرح کاهش مالیات فروش سهام از 0.5 به 0.1 درصد را پیشنهادی از سوی سازمان بیان کرد که هنوز توسط نمایندگان مردم در مجلس به تصویب نرسیده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بنا بر شنیده ها محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها و بازاراهای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص طرح کاهش مالیات نقل و انتقال سهام از 0.5 به 0.1 درصد، این طرح ها پیشنهاد سازمان بیان کرد که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و در صورت تصویب در مجلس قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

هم چنین درخصوص کاهش مالیات بر درآمد ناشران در بورس و فرابورس بیان کرد: بطرح در نظر گرفته شده به منظور جذب شرکت ها در بازار سرمایه کاهش مالیات 10درصدی برای شرکت های پذیرش شده در بورس و کاهش 5 درصدی برای شرکت های پذیرش شده در فرابورس است و به جز  موارد ذکر شده طرح دیگری در نظر گرفته نشده است. در خصوص معافیت مالیاتی در صورت افایش سرمایه شرکت ها از محل سود محقق شده و تقسیم نشده نیز توضیح داد سازمان به جدیت این موضوع را دنبال می کند تا به تصویب مجلس برسد.

 

ارسال نظر

تازه ها