کد خبر 19481

شفاف سازی بانک پارسیان از میزان سود خالص شرکت نشان می دهد زیانی که در پیش بینی های قبلی در نظر گرفته شده بود به سود تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بانک پارسیان از تبدیل شدن زیان 47 میلیارد تومانی به سود 90 میلیارد تومانی تحت تاثیر کنترل هزینه های عمومی و اداری و هم چنین وصول مطالبات خبر داد.

وپارس

 

ارسال نظر

تازه ها