کد خبر 19291

سرانجام عرضه اولیه امروز؛

سرانجام پس از حواشی های زیادی پیرامون عرضه اولیه روز جاری، پارس در قیمت 2400 تومان کشف قیمت گردید.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، هر سهم پتروشیمی پارس در عرضه اولیه امروز 2400 تومان کشف قیمت شد.

عرضه اولیه 5 درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس معادل 300 میلیون تومان به عنوان دومین عرضه اولیه بورس و چهارمین عرضه اولیه بازار سرمایه امروز انجام شد.

بر اساس اعلام های قبلی به هر کد حقیقی و حقوقی تعداد 4000 سهم تعلق می گرفت اما در آخر به هر کد 1898 سهم تخصیص داده شد.

پارس 1

ارسال نظر

تازه ها