کد خبر 19272

بانک اقتصاد نوین (ونوین) به منظور فروش بخشی از سهام خود در برخی شرکت ها در تاریخ 20 مرداد مزایده برگزار می کند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بانک اقتصاد نوین در تاریخ 1397/05/20 بابت فروش بخشی از سهام خود به شرح جدول ذیل مزایده برگزار می کند.

ونوین

ارسال نظر

تازه ها