کد خبر 19258

گمرک ایران اعلام کرد؛

شرایط جدید صادرات محصولات پتروشیمی و مجتمع هایی که اجازه صادرات این محصول را دارند از سوی گمرگ سراسری کشور اعلام شده است.

 

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، علی اکبر شادمانی، مدیر کل دفتر صادرات با ابلاغ یک بخشنامه شرایط جدید صادرات محصولات پتروشیمی را اعلام نمود.

بر اساس بخشنامه ابلاغی، تنها مجتمع های تولید کننده محصول های پتروشیمی (مطابق فهرست درج شده در ضمیمه مورخ 9 تیرماه سال جاری) می توانند نسبت به صادرات محصول های صنعت پتروشیمی ( شامل کدهای طبقه بندی مندرج در فهرست همان نامه) اقدام نمایند.

هم چنین مطابق نامه 16 تیر ماه، نمایندگان رسمی مجتمع های پتروشیمی (مطابق فهرست مندرج در ضمیمه نامه ) نیز می توانند نسبت به صادرات محصولات تولیدی مجتمع های تحت پوشش اقدام نمایند.

بخشنامه ابلاغی شامل نام مجتمع های پتروشیمی دارای مجوز در فایل پیوست قابل مشاهده است.

 

 

 

دانلود فایل
ارسال نظر

تازه ها