کد خبر 19189

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت آلومراد زیان 221 میلیون تومانی را به دلیل تغییرا در طبقه بندی افشای مالیات پرداخت شده سنواتی در سال های 94 و 95 طبق بخش نامه جدید سازمان حسابرسی در صورت سود و زیان جدید به 571 میلیون تومان افزایش داد.

نامه به ناشران بورس 970419

ارسال نظر

تازه ها