کد خبر 19143

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد؛

بعد از به تصویب رسیدن معافیت مالیاتی شرکت های بورسی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها در مجلس، سازمان امور مالیاتی در طی یک بخشنامه شرایط این معافیت را اعلام نمود.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، 28 بهمن سال 96 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی 3 تبصره 10 لایحه قانون بودجه را در حالی به تصویب رساندند که در آن از معافیت مالیاتی شرکت های بورسی در صورت تجدید ارزیابی دارایی ها سخن به میان آمده بود. 

حالا بعد از حدود 5 ماه، کامل تقوی نژاد؛ رییس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها را در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۷ ابلاغ کرد تا ابهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی برطرف شود.

این بخشنامه، با توجه به ابهام‌های مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ بودجه ۹۷ با حکم تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن در 4 بند ابلاغ شد:

1. در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت‌های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آن‌ها در سال ۱۳۹۶ (لغایت 29 اسفندماه سال 96) باشد و در دوره مالی مذکور مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه سال 1347 شده باشد، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال ۱۳۹۷ ( لغایت 29 اسفندماه سال 97) از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی مذکور خارج شود مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور خواهد بود.

2. در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه منتقل شود، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده ۱۴۱ لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم است.

3. شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها جهت منتفع شدن شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 29 اسفندماه امسال خواهد بود.

4. سایر شرایط مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تجدید ارزیابی به جز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری است.

 

 

منبع:دنیای بورس 

 

ارسال نظر

تازه ها