کد خبر 19139

متاثر از مجمع کگل، کچاد و ومعادن؛

فولاد مبارکه اصفهان در یک شفاف سازی اعلام کرد به دلیل تایید صورت های مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، گل گهر و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در مجمع سود فولاد نیز با افزایش رو به رو شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، با توجه به برگزاری مجامع شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو، گل گهر و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و تایید صورت های مالی آن ها سودی به مبلغ سود قبلا شناسایی شده فولاد اضافه گردید.

گفتنی است این مبلغ به میزان 584 میلیارد تومان بابت سود حاصل از شرکت های سرمایه پذیر گل گهر، چادرملو، معادن و فلزات و فولاد هرمزگان به مبلغ 212 میلیارد تومان در سال 96 اضافه خواهد شد.

بدین ترتیب سود خالص برای هر سهم فولاد مبارکه به 80 تومان ارتقا یافت. 

شفاف سازی فولاد

ارسال نظر

تازه ها