کد خبر 18963

بانک ایران زمین 21.5 درصد از سهام شرکت عمران و توسعه شاهد را به فروش می گذارد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بانک ایران زمین 279,533,549 سهم معادل 21.5 درصد از سهام شرکت عمران و توسعه شاهد را به طور عمده و نقد یا شرایطی از طریق عرضه در بازار اول فرابورس ایران به قیمت پایه هر سهم 1763 ریال در روز شنبه مورخ 1397/05/06 به فروش می رساند.

ثعمرا

ارسال نظر

تازه ها