کد خبر 16582

هیئت مدیره حفارس در مجمع برگزاری سه شنبه 22 خرداد تغییر کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، در مجمع امروز (سه شنبه 22 خرداد) شرکت حمل و نقل بین المللی فارس اعضای هیئت مدیره را برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود. 

حفارس

ارسال نظر

تازه ها