کد خبر 16571

بر اساس جلسه هیئت مدیره در روز 9 خرداد هیئت مدیره پتروشیمی مبین مشخص شدند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بر اساس مصوبه مجمع 1396/10/19 و جلسه هیئت مدیره 1397/03/09 اسامی هیئت مدیره و نمایندگان آن ها به شرح ذیل انتخاب شده است.

مبین

ارسال نظر

تازه ها