کد خبر 16536

صورت های مالی حسابرسی شده نیمه اول سال 96 نشان از بهبود وضعیت بانک پارسیان و کم شدن زیان ها دارد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بانک پارسیان با سرمایه 2376 میلیارد تومان در صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 نشان داده است در دوره مذکور بانک پارسیان هیچ گونه بدهی به بانک مرکزی نداشته اما رقم مطالبات از بانک مرکزی برابر 6707 میلیارد تومان گزارش گردیده است. هم چنین رقم 4780 میلیارد تومان مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری به ثبت رسیده است.

بیشترین سپرده جذب شده توسط بانک در نیمه اول سال 96 مربوط به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بوده به مبلغ 43 هزار میلیارد تومان بوده است.

درآمدهای مشاع که درآمدهای حاصل از تسهیلات اعطایی است با افزایش 19 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل از رقم 3586 میلیارد تومان به 4278 میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای غیر مشاع نیز که عمدتا از کارمزدها ناشی می شود 64 درصد افزایش پیدا کرده و از رقم 455 میلیارد تومان به 749 میلیارد تومان رسیده است.

جمع هزینه های بانک نیز با 24 درصد تغییر از 559 میلیارد تومان به 691 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

زیان خالص 56 درصد کاهش یافته و رقم 1022 میلیارد تومان را به 445 میلیارد تومان رسانده است.

زیان انباشته در پایان دوره نیز با کاهش 81 درصدی به 104 میلیارد تومان رسیده و سود خالص هر سهم نیز معادل 18 تومان برآورد شده است.

ارسال نظر

تازه ها