کد خبر 16524

نماد معاملاتی سپ برای پنجمین روز متوالی که از عرضه اولیه آن می گذرد همچنان با تقاضای میلیونی خرید مواجه است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، در روز جاری بورس اوراق بهادار تهران شاهد تقاضاهای میلیونی برای خرید در نمادهای مختلف بود که به شرح زیر است: 

سپ با 47 میلیون تقاضای خرید

فاراک 98 میلیون تقاضای خرید

فنورد یا بیش از یک میلیون تقاضای خرید

مرقام با بیش از یک میلیون تقاضای خرید

سصوفی با 2 و نیم میلیون تقاضای خرید 

شفارس با یک میلیون تقاضای خرید 

در مقابل نمادهای سپ با 4 میلیون تقاضای فروش، فایرا با 14 و نیم میلیون تقاضای فروش، سمازنح با بیش از یک و نیم میلیون تقاضای فروش، فسپا با یک میلیون تقاضای فروش، فاراک با یک میلیون تقاضای فروش، پر حجم ترین های فروش بودند.

 

 

ارسال نظر

تازه ها