کد خبر 16474

شرکت کی بی سی در مجمع 1397/03/21 هیئت مدیره جدید خود را شناخت.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، اعضای هیئت مدیره شرکت کی بی سی بر اساس مجمع برگزار شده در تاریخ 12 خرداد و جلسه هیئت مدیره در تاریخ 21 خرداد به شرح جدول ذیل انتخاب گردید. 

کی بی سی 

ارسال نظر

تازه ها