کد خبر 16397

سازمان بورس اعلام کرد؛

سازمان بورس اوراق بهادار لیستی از شرکت های فعال در بازار سرمایه منتشر کرده است که در آن رتبه بندی شرکت ها از نظر افشای به موقع اطلاعات و قابلیت اتکای آن ها ذکر شده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب  برای دوره دوازده ماهه منتهی به 96/09/30 به همراه اطلاعات مقایسه ای دوره دوازده ماهه منتهی به 96/06/31 اعلام شده است.

بر اساس این آمارها 10 شرکت اول که امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکا اطلاعات را به دست آورده اند به شرح ذیل است:

 1. ارتباطات سیار ایران (همراه)
 2. پتروشیمی مبین (مبین)
 3. مخابرات ایران (اخابر)
 4. داروسازی زهراوی (دزهراوی)
 5. صنعتی بوتان (لبوتان)
 6. شیشه همدان (کهمدا)
 7. داروسازی امین (دامین)
 8. شیمی دارویی داروپخش (دشیمی)
 9. کاشی پارس (کپارس)
 10. گلتاش(شگل)

10 تای اول

در این رده بندی 10 شرکتی که پایین ترین امتیاز افشای اطلاعات را کسب کرده اند عبارتند از:

 1. سخت آژند (ثاژن)
 2. بانک صادرات (وبصادر)
 3. سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)
 4. کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)
 5. بیمه دانا (دانا)
 6. بانک تجارت(وتجارت)
 7. پست بانک ایران (وپست)
 8. پارس الکتریک (لپارس)
 9. بانک پارسیان (وپارس)
 10. بانک پاسارگاد (وپاسار)

10 تای دوم​در میان شرکت های سرمایه گذاری نیز رتبه های 1 تا 5 افشای به موقع اطلاعات و قابلیت اتکای آن ها به ترتیب به سرمایه گذاری بوعلی (وبوعلی)، سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه گذاری پردیس (پردیس)، سرمایه گذاری بهمن (وبهمن) و سرمایه گذاری سپه (وسپه) تعلق دارد.

سرمایه گذاری ها

ارسال نظر

تازه ها