کد خبر 16389

طی حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی اعضای هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی برای مدت دو سال ابقا گردیدند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، آقایان هوشنگ نادریان، سید ابوالفضل فاطمی زاده، مهدی شلیله، اکبر سهیلی پور و محمد قسیم عثمانی طی احکام جداگانه از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی برای دو سال دیگر به عنوان هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ابقا شدند. 

این احکام به استناد ماده یک آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و با تمدید دو ساله ابلاغ شده است.

 

منبع:فارس 

ارسال نظر

تازه ها