کد خبر 16369

صورت های مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نشان دهنده افزایش رقم بدهی های جاری در مقایسه با دارایی های جاری شرکت است. در پیوست صورت های مالی گزارشی هم توسط هیئت مدیره ارائه شده است که حاکی مواردی از جمله عدم تمدید تسهیلات از سوی بانک ها است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با سرمایه 109 میلیارد تومان صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/12/29  را منتشر نموده است.

این صورت های مالی نشان دهنده رقم 172 میلیارد تومان برای دارایی های جاری و 216 میلیارد تومان برای بدهی های جاری است.

تسهیلات مالی 40 میلیارد تومان در مقایسه با 6 ماهه ابتدایی سال 96 افزایش پیدا کرده است و رقم 119 میلیارد تومان در پایان اسفندماه گویای این مهم است.

براساس توضیحات شرکت، در سال مالی گذشته برای تمدید تسهیلات دریافتی از بانک های کارآفرین و سینا، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به دلیل کمبود نقدینگی دچار چالش های اساسی شده است. این موضوع به خطر بزرگی تبدیل شده است و امکان فروش وثایق نزد بانک ها به دلیل سررسید شدن موعد تسهیلات و عدم توافق با شرایط ویژه شرکت برای تمدید تسهیلات را فراهم کرده است. موضوع بیان شده می تواند بخشی از دارایی های شرکت را به کم ترین بها به فروش برساند اما تاکنون از طریق راه های قانونی از فروش وثایق جلوگیری به عمل آمده است.

سود انباشته در پایان دوره کاهش 30 درصدی را از رقم 49 میلیارد تومان به 35 میلیارد تومان نشان می دهد. طبق اظهارات هیئت مدیره، شرکت در سال مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت با دو سد بازدارنده رو به رو شده که خارج از حیطه اختیاراتش بوده است. سد اول ادامه دار شدن رکود در حوزه مسکن و ساختمان و سد دوم عمده ترین دارایی شرکت یعنی سهام بانک اقتصاد نوین است که با مشکل عدم تقسیم سود مواجه بوده است.

در دوره 6 ماهه دوم سال 96 گرچه زیان شرکت کاهش یافته اما به طور کامل رفع نگردیده است و به ازای هر سهم زیان 15 تومانی منظور شده است.

گفتنی است تا تاریخ تنظیم این گزارش اقدامات برای اخذ مجوز پایان کار پروژه های آسمان ونک، الهیه، نگین پردیس، آفتاب تبریز و مهر که متعلق به شرکت فرعی نوسازی و ساختمان تهران است به عمل نیامده، هم چنین با توجه به پابان رسیدن مهلت پروانه ساختمانی پروژه ظفر اقداماتی جهت تمدید مهلت پروانه ساخت انجام نگرفته است.

ارسال نظر

تازه ها