کد خبر 16330

صورت های مالی حسابرسی شده 12 ماهه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران به ازای هر سهم 85 تومان سود محقق کرده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با سرمایه 65 میلیارد در صورت های مالی حسابرسی شده 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 دارای های جاری را 111 میلیارد تومان و بدهی های جاری را 56 میلیارد تومان گزارش کرده است.

رقم 15 میلیارد تومان حاصل از درآمدهای عملیاتی در سال 95 به 60 میلیارد تومان در سال 96 افزایش یافته است.

افزایش درآمدها سبب روند صعودی در کسب سود شده است و سود خالص 11 میلیارد تومانی به 55 میلیارد تومان رسیده است.

سود انباشته در پایان دوره 67 میلیارد تومان و سود خالص به ازای هر سهم 85 تومان منظور گردیده است.

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 را در تاریخ 29 خرداد در محل تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، بعد از سه راه پارس خودرو، سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار می کند.

دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ارسال نظر

تازه ها