کد خبر 16202

در اولین روز کاری هفته جاری نماد تازه وارد سپ بیشترین تقاضای خرید را در مرحله پیش گشایش به نام خود ثبت نمود.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بورس اوراق بهادار تهران در اولین روز از هفته جاری در مرحله پیش گشایش با تقاضاهای پرحجم میلیونی برای خرید مواجه بود که از قرار ذیل است: 

سپ با 806 میلیون تقاضای خرید

شیراز با 43 میلیون تقاضای خرید

ختوقا با 13 میلیون تقاضای خرید

فملی با 11 میلیون تقاضای خرید

خمحور با 4 و نیم میلون تقاضای خرید

فاسمین با 3 و نیم میلیون تقاضای خرید

چفیبر با 2 و نیم میلیون تقاضای خرید

فباهنر با بیش از یک و نیم میلیون تقاضای خرید

سرود با بیش از یک و نیم میلیون تقاضای خرید 

شدوص با یک میلیون تقاضای خرید 

در مقابل نمادهای معاملاتی فایرا با 14 میلیون تقاضای فروش، فملی با بیش از یک میلیون تقاضای فروش، سمازنح با بیش از یک و نیم میلیون تقاضای فروش، فسپا با بیش از یک میلیون تقاضای فروش، پرحج ترین تقاضاها را در این روز به نام خود ثبت نمودند.

 

ارسال نظر

تازه ها