کد خبر 14524

طبق اطلاعیه منتشر شده توسط شرکت مخابرات ایران بر روی سامانه کدال، مجمامع عموی عادی و فوق العاده در تاریخ سوم خرداد برگزار نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه خبر از لغو مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده که پیش از این قرار بود در تاریخ سوم خرداد برگزار شود، داد. 

ا

اخا

ارسال نظر

تازه ها