کد خبر 14218

صورت های مالی حسابرسی شده سال 96 سیمان شاهرود نشان دهنده افزایش در سود خالص همراه با افزایش سرمایه ای است که شرکت در سال گذشته انجام داده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سیمان شاهرود که در سال گذشته رقم سرمایه خود را از 45 میلیارد تومان به 81 میلیارد تومان افزایش داد صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

در صورت های مالی یک ساله کاهش 33 درصدی در بدهی های جاری و افزایش 10 درصدی در دارایی های جاری سبب شده است تا این دو مولفه رقم 106 میلیارد تومان را به ثبت رسانند.

تولیدات این شرکت سیمانی 16 درصد افزایش داشته است اما فروش بدون تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل باقی مانده است.

درآمدهای عملیاتی افزایش 13 درصدی داشته و رقم 99 میلیارد تومان به 112 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص شرکت با توجه به افزایش سرمایه از 4 میلیارد تومان به 17 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

سود انباشته در پایان دوره 25 میلیارد تومان و سود خالص برای هر سهم معادل 21 تومان منظور شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها