کد خبر 14195

صورت های مالی حسابرسی شده شرکت بورس کالای ایران نشان دهنده افزایش 30 درصدی درآمدها و هم چنین 55 درصدی سود خالص می باشد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بورس کالای ایران با سرمایه 90 میلیارد تومان صورت های مالی حسابرسی شده 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 را منتشر کرد.

ددر این صورت های مالی دارایی های جاری 173 میلیارد تومان و بدهی های جاری 39 میلیارد تومان درج گردیده است.

درآمدهای عملیاتی بورس کالای ایران به نسبت دوره مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته و رقم 46 میلیارد تومان به 60 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص دوره مورد گزارش و هم چنین سود انباشته در پایان دوره با افزایش 55 و 89 درصدی به ترتیب 46 و 45 میلیارد تومان برآورد شده است.

هم چنین سود خالص برای هر سهم در صورت سود و زیان معادل 51 تومان منظور گردیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها