کد خبر 14186

با اقتصاد بررسی کرد:

بازدهی شرکت های فولادی فعال در بورس اوراق بهادار توسط پایگاه خبری با اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا به امروز بازدهی 2 درصدی را در قیمت سهام خود داشته، که بر همین اساس بیش از 550 میلیون سهام شرکت مذکور طی دفعات متعدد معاملاتی مورد داد و ستد قرار گرفت. 

در بازه زمانی مذکور در نماد معاملاتی "ذوب" حدود 470 میلیون سهم توسط حقیقیها و 91 میلیون توسط حقوقی های این شرکت خریداری شده است.

در مقابل، حقیقی ها حدود 456 میلیون سهم و حقوقی ها در حدود 172 میلیون سهام خود را به فروش رساندند. 

شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز طی این مدت بازدهی 4 درصدی را عاید سهامداران و نوسان گیران نمود. در 25 روز اخیر تعداد 370 میلیون برگ سهم مورد داد و ستد قرار گرفت که سهم خرید حقیقی ها بیش از 118 میلیون سهم بود. سهم خرید حقوقی ها نیز به به بیش از 230 میلیون سهم بالغ گردید. 

در این میان شرکت فولاد آلیاژی ایران نیز با داد و ستد حدود 8 میلیون سهام توانست همانند دو هم گروه دیگر تنها 3 درصد بازدهی مثبت نصیب سهامداران خود کند. 

طی روزهای سپری شده از اردیبهشت ماه حقیقی ها بیش از 6 میلیون و 700 هزار سهام خریداری نمودند و سهم حقوقی ها تنها 516 هزار سهم بود. در مقابل حقیقی ها در این مدت حدود 6 میلیون و 260 هزار سهم خود را به فروش رساندند. سهم حقوقی ها یک میلیون و سی هزار بود. 

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد نیز طی این مدت بازدهی 11 درصدی را در قیمت سهام خود نشان می دهد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 11 میلیون سهم بوده است. 

سهم حقیقی ها از خرید این سهم 10 میلیون سهم بوده و حقوقی ها نیز 156 هزار بوده است. در مقابل حقیقی ها بیش از 11 میلیون سهم صنایع فولاد آلیاژی یزد را به فروش رسانده اند. حقوقی ها نیز در این مدت تنها 220 هزار سهم خود را عرضه کردند.

شرکت فولاد خوزستان نیز در 25 روز اخیر بازدهی 3 درصدی را در قیمت های پایانی نشان می دهد. این در حالی بود که حدود 21 میلیون سهام دست به دست شد.حقیقی ها حدود 8 میلیون سهم را در این مدت خریداری کردند که سهم حقوقی های خریدار 21 میلیون و 700 هزار بوده است. در مقابل بیش از 17 میلیون برگ سهم از سوی حقیقی ها عرضه شد.11 میلیون و 300 هزار سهم نیز توسط حقوقی ها به فروش رفت. 

نماد معاملاتی شرکت فولاد خراسان نیز که در این ماه 13 روز کاری را سپری نمود، 14 درصد بازدهی مثبت را رقم زد. در این مدت بیش از 10 میلیون سهم مورد معامله قرار گرفت که سهم خرید حقیقی ها 600 هزار سهم و حقوقی ها حدود 10 میلیون بوده است. 

در مقابل میزان عرضه حقیقی ها یک و نیم میلیون و عرضه حقوقی ها 8 میلیون و 600 هزار سهم بوده است. 

بر اساس این گزارش، فولاد کاوه جنوب کیش نیز 4 درصد بازدهی را نصیب سهامداران خود کرد که ناشی از معامله بیش از 16 میلیون سهم بوده که سهم خرید حقیقی ها 6 میلیون و 200 هزار بوده و سهم حقوقی ها بیش از 9 میلیون خرید بوده است.

در مقابل 11 میلیون و 400 هزار سهم توسط حقیقی ها عرضه شد. حقوقی ها نیز 4 میلیون سهم را به فروش رسانده اند. 

شرکت فولاد هرمزگان جنوب نیز طی 7 روز کاری خود در اردیبهشت ماه جاری تنها 3 درصد بازدهی داشته است. در 7 روز معاملاتی حدود 4 و نیم میلیون حجم معاملات در این سهم به ثبت رسیده است.که سهم خرید حقیقی ها حدود 700 هزار سهم بوده و حقوقی ها حدود 2 میلیون بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها