کد خبر 14184

در مرحله پیش گشایش بازار بورس تهران شاهد حجم های چشمگیر در نمادهای خکاوه و فایرا هستیم.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بورس اوراق بهادار تهران در مرحله پیش گشایش ها با تقاضای خرید پر حجم 145 میلیونی در  نماد خکاوه مواجه شدو در همین راستا نمادهای معاملاتی فولاژ با 17 میلیون تقاضا، فایرا با 12 میلیون حجم تقاضا، قهکمت با بیش از 3 و نیم میلیون حجم، سفارس با 5 میلیون تقاضای خرید، فسپا با 4 میلیون حجم تقاضا، کاذر با 4 میلیون تقاضا، وتجارت با بیش از 4 و نیم میلیون تقاضا، خرینگ با بیش از 2 میلیون حجم تقاضا، بیشترین مقدار تقاضای خرید را به نام خود رقم زدند. بر همین راستا نمادهای معاملاتی فایرا با حدود 12 میلیون حجم تقاضا برای فروش، خکاوه با 5 و نیم میلیون تقاضای فروش، سمازن با بیش از یک میلیون حجم، بیشترین تقاضا برای عرضه را در مرحله پیش گشایش بازار به نام خود ثبت کردند.

به نظر می رسد در روز معاملاتی جاری نیز فعالان بازار با رشد قیمت در سهم های شاخص ساز باشند.

 

فاررلخکاوه

ارسال نظر

تازه ها