کد خبر 14018

عملکرد 12 ماهه سال 96 شرکت لعابیران نشان دهنده افزایش تولید و فروش در مقابل کاهش سود شرکت است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، صورت های مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 شرکت لعابیران با سرمایه ثبت شده 10 میلیارد تومان و ثبت نشده 6 میلیارد تومان نشان دهنده کاهش 44 درصدی در تسهیلات مالی با رقم 20 میلیارد تومان است. گفتنی است که در دوره قبل رقم این تسهیلات 36 میلیارد تومان ثبت شده بود.

تولید و فروش شرکت افزایش 26 درصدی داشته و رقم حاصل از فروش نیز 31 درصد افزایش داشته و رقم 35 میلیارد تومان دوره قبل به 46 میلیارد تومان رسیده است.

اما سود خالص با 90 درصد کاهش از رقم 4 میلیارد تومان به 475 میلیون تومان تقلیل یافته است.

بدین ترتیب سود انباشته در پایان دوره بدون تغییر 5 میلیارد تومان و سود خالص برای هر سهم با کاهش 89 درصدی معادل 48 ریال منظور شده است.  

 

ارسال نظر

تازه ها