کد خبر 14010

صورت های مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 شرکت کارت اعتباری ایران کیش نشان دهنده افزایش سود با سرمایه جدید است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت 200 میلیارد تومانی کارت اعتباری ایران کیش در صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 درآمدهای عملیاتی را با 27 درصد افزایش از رقم 284 میلیارد تومان به 361 میلیارد تومان رسانده است.

هزینه های مالی شرکت نیز 25 درصد افزایش یافته و رقم 8 میلیارد تومان دوره مشابه سال قبل به 10 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص با توجه به افزایش درآمدها نشان دهنده افزایش 26 درصدی و رقم 107 میلیارد تومان است.

سود انباشته "رکیش" در پایان دوره سال 95 رقم 92 میلیارد تومان بوده است که با افزایش 32 درصدی به رقم 122 میلیارد تومان در پایان سال 96 ارتقا یافته است.

با توجه به این که شرکت در سال گذشته افزایش سرمایه از مبلغ 131 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان را داشته است سود خالص برای هر سهم در دوره منتهی به سال 96 معادل 53 تومان منظور گردیده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها