کد خبر 13960

شرکت لیزینگ خودرو غدیر سود خالص شرکت را 46 درصد افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، سود خالص لیزینگ خودرو غدیر سود خالص 7 میلیارد تومانی در پیش بینی قبلی را به رقم 10 میلیارد تومان افزایش داد.

عمده دلایل این تعدیل مثبت 46 درصدی به شرح ذیل اعلام شده است:

ولغدر

ارسال نظر

تازه ها