کد خبر 13915

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در یک شفاف سازی پیش بینی سود خالص خود را به میزان 13 درصد افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در پیش بینی های قبلی سود خالص شرکت را 78 میلیارد تومان برآورد کرده بود که محاسبات جدید سود خالص را معادل 82 میلیارد تومان نشان می دهد.

علت تغییر نیز تقسیم سود نقدی 54 تومانی برای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه 22 اردیبهشت شرکت تامین سرمایه نوین عنوان شده است که سود حاصل از سرمایه گذاری این شرکت را از 7 میلیارد و 700 میلیون تومان به مبلغ 11 میلیارد تومان افزایش داده است.

در نتیجه سود هر سهم این شرکت نیز با توجه به سود تقسیمی برای سال مالی منتهی به 1397/3/31 از 130 تومان به 136 تومان افزایش یافته است.

کرمان

ارسال نظر

تازه ها