کد خبر 13859

طبق آخرین افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سود خالص شرکت 117 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سود خالص 7 میلیارد تومانی پیش بینی قبلی را به 15 میلیارد تومان افزایش داد.

علت اصلی این تعدیل مثبت 117 درصدی افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری مربوط به شرکت تامین سرمایه بیان شده است. رقم این سرمایه 15 میلیارد تومان بوده که به 23 میلیارد تومان افزایش یافته است.  

وساخت

ارسال نظر

تازه ها