کد خبر 13840

از حریص‌ و محتاط تا قانع و جسور

وضعیت فعلی شاخص و شاخص کل هم‌وزن

شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 1397 تا نیمه اردیبهشت ماه از محدوده 96425 واحد به 93165 واحد رسید، بر این اساس در یک ماه و نیم نخست سال شاهد 3260 واحد(3.3درصد) کاهش در شاخص کل بودیم. به نظر می‌رسد این حرکت نزولی در قالب موج چهارم الیوت باشد. این موج بسیار پیچیده است و می‌تواند بهترین تحلیلگران را در پیش‌بینی رفتار آینده بازار به اشتباه بیندازد. احتمال دارد هدف قیمتی این موج محدوده 91800 واحد باشد البته در سناریوهای بدبینانه می‌توان محدوده افت شاخص را تا 86700 واحد نیز پیش‌بینی کرد.

الیوت 1

از طرف دیگر از ابتدای سال 1397 تا نیمه اردیبهشت ماه  شاخص کل هم‌وزن 4.6 درصد کاهش داشته، یعنی از محدوده 17295 واحد به 16501 واحد رسیده و در این مدت 794 واحد افت در شاخص کل هم وزن داشتیم. این حرکت شاخص کل هم وزن در قالب موج سوم نزولی صورت گرفته و ادامه یافتن آن تا 16هزار واحد بسیار محتمل است.

تحلیل و بررسی آینده

همان‌طور که گفته شد از ابتدای سال تا کنون در شاخص کل حدود 3.3 درصد کاهش و در شاخص کل هم‌وزن حدود 4.6 درصد کاهش داشتیم. بنابراین حرکت این دو شاخص هم جهت بوده اما میزان حرکت در شاخص هم‌وزن بیشتر بوده است. همچنین در مواقعی که فقط شرکت‌های بزرگ تاثیر بر شاخص کل دارند، می‌توان شاهد حرکتی واگرا در این دو شاخص باشیم. همچنین از نظر تکنیکال این دو شاخص در دو موج غیر هم‌جنس قرار دارند، بنابراین ممکن است رفتارهایی متفاوت از این دو شاخص را در آینده شاهد باشیم.

برای پیش‌بینی حرکت شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن و همچنین مقایسه این دو با یکدیگر 4 سناریو را بررسی می‌کنیم. توضیح اینکه در هر چهار سناریو سه حرکت صعودی، محتمل و نزولی در نظر گرفته شده که به پیش‌بینی ما بسیار کمک می‌کند.

ضمنا در نمودارها محور عمودی قیمت و محور افقی روز کاری‌(بعد از تاریخ تحلیل) را نشان می‌دهد. عبور قیمت از خطوط نقطه‌چین قرمز یا سبز به معنای منقضی شدن تحلیل سناریو است و بهتر است بررسی‌ها و تحلیل‌ها با شرایط جدید بازار به‌روز‌رسانی شود. سناریوی محتمل با رنگ آبی نشان داده شده است. ضمنا به علت تخمینی بودن زمان‌ها کمتر قابل اعتماد هستند ولی برای نشان دادن ترتیب وقوع رخدادها بهترین ملاک هستند.

الیوت 2

در تمامی‌سناریوها تا 50 روز کاری بعد از تاریخ تحلیل حرکت شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن هر دو نزولی است اما در این مقطع پیش‌بینی‌ها از حرکت صعودی شاخص و نزولی شاخص کل هم‌وزن خبر می‌دهند. این اتفاق ممکن است به دو دلیل اتفاق بیفتد:

  1. نرم‌افزار سناریوی محتمل را در شاخص کل و شاخص کل هم وزن به اشتباه تشخیص داده باشد.
  2. حرکت صعودی در شاخص کل فقط مربوط به شرکت‌های بزرگ باشد، یعنی کل بازار منفی باشد اما به دلیل حرکت مثبت در سهم‌های بزرگ(به هر دلیلی) شاخص کل مثبت باشد و حرکتی صعودی داشته باشد.
  • بنابراین بهتر است بعد از رسیدن به اهداف قیمتی که در کندل 50 نشان داده شده است، دوباره تحلیل‌ها و بررسی‌ها بر اساس شرایط روز صورت بگیرد.

سناریوی اول : بازار حریص و محتاط

سناریو اول

در این سناریو فرض می‌شود بازار از نظر کسب بازدهی حریص و از نظر میزان تحمل ریسک محتاط است. یعنی به ازای ریسک پایین انتظار کسب بازدهی زیاد را دارد. این سناریو به دلیل اوضاع و شرایط اقتصاد کلان چندان محتمل نیست و به نظر نمی‌رسد کل بازار چنین استراتژی را در پیش بگیرد. البته احتمال رخداد چنین سناریویی از سناریوی دوم بیشتر است. عبور قیمت از خطوط نقطه‌چین قرمز و سبز (با احتساب مقداری انحراف معیار که به ریسک معامله‌گر بستگی دارد) نشان‌دهنده تغییرات رفتاری در بازار است و بهتر است تحلیل به‌روز شود.

سناریوی دوم – بازار حریص و جسور

سناریو 2

در این سناریو فرض می‌شود بازار از نظر کسب بازدهی حریص و از نظر میزان تحمل ریسک جسور است. یعنی به ازای ریسک زیاد انتظار کسب بازدهی زیاد را نیز دارد. این سناریو به دلیل اوضاع و شرایط اقتصاد کلان چندان محتمل نیست و به نظر نمی‌رسد کل بازار چنین استراتژی را در پیش بگیرد، احتمال رخداد این سناریو کمتر از سناریوی اول است. (با احتساب مقداری انحراف معیار که به ریسک معامله‌گر بستگی دارد) نشان‌دهنده تغییرات رفتاری در بازار است و بهتر است تحلیل به‌روز شود.

سناریوی سوم – بازار قانع و محتاط

سناریو 3

در این سناریو فرض می‌شود بازار از نظر کسب بازدهی قانع و از نظر میزان تحمل ریسک محتاط است. یعنی به ازای ریسک کم انتظار کسب بازدهی کم را دارد. این سناریو به دلیل اوضاع و شرایط اقتصاد کلان و مسائل سیاسی پیش‌رو‌، محتمل است و به نظر می‌رسد کل بازار چنین استراتژی را در پیش بگیرد. احتمال رخداد این سناریو بیش از سناریوهای قبل و بعد است. (با احتساب مقداری انحراف معیار که به ریسک معامله‌گر بستگی دارد) نشان‌دهنده تغییرات رفتاری در بازار است و بهتر است تحلیل به روز شود.

سناریوی چهارم – بازار قانع و جسور

سناریو 4

در این سناریو فرض می‌شود بازار از نظر کسب بازدهی قانع و از نظر میزان تحمل ریسک جسور است. یعنی به ازای ریسک زیاد انتظار کسب بازدهی کم را دارد. این سناریو نیز بسیار محتمل است و افرادی در بازار هستند که به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه چنین استراتژی را در پیش می‌گیرند. به هر ترتیب با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می‌توان برخی از افراد را که در بازار بورس فعالیت می‌کنند در این دسته قرار داد. (با احتساب مقداری انحراف معیار که به ریسک معامله‌گر بستگی دارد) نشان‌دهنده تغییرات رفتاری در بازار است و بهتر است تحلیل به‌روز شود.

بررسی قیمت‌های مهم در شاخص کل

بررسی

avatar

شکور علیشاهی، تحلیلگر تکنیکال

 

ارسال نظر

تازه ها