کد خبر 13832

هلدینگ سرمایه گذاری اهداف از شرکت های مهم صنعت نفت و زیرمجموعه صندوق کارکنان نفت که عمده فعالیت های آن در صنعت و خارج از بازار سرمایه است و تحت نظارت سازمان بورس بوده و برنامه آینده آن پذیرش در بورس بعد از فراهم کردن زمینه است مدیرعامل جدید خود را شناخت.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، سرمایه گذاری 7 هزار میلیارد تومانی اهداف که وابسته به صندوق بازنشستگی نفت است و ماه ها با سرپرستی عباس بنی شریف معاون مالی و بودجه اداره می شد سرانجام مدیرعامل جدید خود را شناخت.

بدین ترتیب مصطفی امید قائمی که در کارنامه خود 5 سال و نیم مدیر عاملی گروه توسعه مالی مهر آیندگان، موسس شرکت فرابورس و 4 سال سمت مدیریتی این رکن بازار سرمایه، نخستین رییس هیئت مدیره بورس تهران و 6 سال مدیر نظارت بر بورس را دارد، به عنوان مدیر عامل سرمایه گذاری اهداف شناخته شد.

 

ارسال نظر

تازه ها